Novosti / Vijesti iz članica

  • Obilježavanje Dana sporta u Karlovačkoj županiji

Obilježavanje Dana sporta u Karlovačkoj županiji

Dan sporta u Karlovačkoj županiji obilježit će se u srijedu, 16. rujna, u Sportskoj dvorani Karlovac, s početkom u 10 sati. Upravni odjel za europske poslove, regionalnu i međunarodnu suradnju Karlovačke županije, zajedno u suradnji sa Europe Direct centrom i Karlovačkom športskom zajednicom, organizatori su ovog događanja koje je podijeljeno u dva dijela. Teorijski dio  sastojat će se od predavanja, a glavne teme bit će financiranje sporta kroz fondove EU i mogućnost partnerstva sa Savezom Alpe Jadran. Predavači će biti uvaženi međunarodni gosti Thomas Pseiner, Michael Trinker, Thomas Hirschböck te domaći predavači Alma Papić, Vladimir Šadek i Želimir Feitl. Drugi dio događanja odnosi se na demonstracije raznih sportova koje će se ostvariti u suradnji s klubovima s područja Karlovačke županije. Obilježavanju Dana sporta nazočit će u ime Karlovačke županije župan Ivan Vučić.