Novosti / Vijesti iz članica

  • Splitsko-dalmatinska županija

Održan nastavak 23. sjednice i 24. sjednica Županijske skupštine

Dana 28. listopada održan je nastavak 23. sjednice Županijske skupštine na kojem je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru k.o. Seget Donji, predio Barbušinac. Istoga dana održana je 24. sjednica Županijske skupštine. Skupština je prihvatila Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i plana građenja Županijske uprave za ceste, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2014. godini, te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje. Prihvaćen je Zaključak o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti SDŽ za razdoblje 2014.-2016., Zaključak o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti SDŽ za 2015. te Zaključak o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti SDŽ za 2016. Godišnji plan energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu je planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se, u skladu s Akcijskim planom energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Županije. Izrada i provedba godišnjeg plana ujedno je i obveza predviđena je prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti. Godišnji plan sastoji se od dva glavna segmenta, analize provedenih mjera za prethodnu godinu i izračun postignutih ušteda te izračuna i prijedloga aktivnosti za tekuću godinu s ciljem dostizanja okvirnog godišnjeg cilja ušteda prema Akcijskom planu Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Zaključak o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih,kulturnih dobara i okoliša za SDŽ. Ova Procjena predstavlja osnovni i polazni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije. Sadržaj Procjene ugroženosti propisan je Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja zbog kojeg je i izrađena usklađena revizija Procjene. Vijećnici su donijeli Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije špilje Grota u akvarij k.o. Makarska-Makar, Odluku o namjeri davanja koncesije na dijelu k.o. Split, predio ispred ex hotela Ambasador,Grad Split, Odluku o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru k.o. Pučišća, predio uvala Luke, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru k.o. Pučišća,predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru k.o. Baška Voda, predio Luka. Donesena je Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa sve K.O. Split u naravi zgrada i zemljište u Dujmovači  i Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa, sve K.O. Split u naravi zemljište u Dujmovači.