Novosti / Vijesti iz članica

  • Istarska županija

Općina Tinjan - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan

Na temelju članka 86., 87, 88., 89. i 113. Zakona o prostomom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13) i članka 20. Statuta Općine Tinjan ("Službene novine Grada Pazina" 22/09 i "Službene novine· Općine Tinjan" 02/13) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana 10. rujna 2015. godine donijelo je slijedeću ODLUKU (Preuzmite PDF dokument