Novosti / Vijesti iz članica

  • Istarska županija

Općina Tinjan - Odluka o ukidanju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Pavletići

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13) i članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' 22/09 i ''Službene novine Općine Tinjan'' 02/13) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana 09. srpnja 2015. godine donijelo je slijedeću ODLUKU (Preuzmite PDF dokument)