Novosti / Vijesti iz članica

  • OŠ Viktora Kovačića iz Huma na Sutli u Erasmus+ KA2  projektima

OŠ Viktora Kovačića iz Huma na Sutli u Erasmus+ KA2 projektima

Osnovna škola Viktora Kovačića iz Huma na Sutli od ove školske godine uključena je u dva Erasmus+ KA2 projekta koji će biti realizirani u slijedeće dvije školske godine (2018./2019. i 2019./2020).