Novosti / Vijesti iz članica

  • Otvorena dvorana za orahovačke studente i potpisan ugovor o suradnji Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i dva osječka fakulteta

Otvorena dvorana za orahovačke studente i potpisan ugovor o suradnji Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i dva osječka fakulteta

Virovitičko-podravska županija i Dom zdravlja VPŽ u Orahovici su uredili dvoranu koja će biti dana na korištenje studentima Studija fizioterapije i dentalne medicine. Dvoranu su svečano otvorili ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš, dekan medicinskog fakulteta u Osijeku i privremeni dekan studija dentalne medicine i zdravstva Osijek Aleksandar Včev i župan Virovitičko-podravske županije Igor […]