Novosti / Vijesti iz članica

  • Krapinsko-zagorska županija

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti dana 12.07.2018. u 9 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.