Novosti / Vijesti iz članica

  • Krapinsko-zagorska županija

Rješenje za planirani zahvat rekonstrukcije nerazvrstane ceste Lupinjak - Taborsko

Za planirani zahvat rekonstrukcije nerazvrstane ceste Lupinjak- Taborsko može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra prihvatljivim i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.