Novosti / Vijesti iz članica

  • Rješenje za planirani zahvat sanacije odmorišta na državnoj cesti D205 - Lijepa Naša

Rješenje za planirani zahvat sanacije odmorišta na državnoj cesti D205 - Lijepa Naša

Za planirani zahvat sanacije odmorišta na državnoj cesti D205- Stac. 5+800 PUO – LIJEPA NAŠA investitora Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb može se, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra prihvatljivim i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.