Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

U sklopu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“ osigurana školska prehrana za 822 učenika

Koprivničko-križevačka županija, kao prijavitelj, u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja te partnerima – 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, prijavila je projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“, čija je svrha osigurati školsku prehranu za učenike u koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.