Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – BIO ULJARICE d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Molve Grede, Općina Molve

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i zmjena i dopuna dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva BIO ULJARICE d.o.o.