Novosti / Vijesti iz članica

  • ŽUPAN BAJS PRIMIO PREDSTAVNIKE RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE

ŽUPAN BAJS PRIMIO PREDSTAVNIKE RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE

Na radnom sastanku razgovaralo se, između ostalog, o Planu djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije, dokumentu koji je trenutno u izradi, a koji će odrediti radnje i postupke te snage koje će se aktivirati u slučaju potrebe, odnosno katastrofa i neželjenih događaja. Na radnom sastanku bilo je riječi i o obilježavanju Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji će se u našoj županiji, u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite i u partnerstvu s Bjelovarsko-bilogorskom županijom obilježiti 14. listopada. Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa tako će biti usmjereno ka preventivnim aktivnostima u sklopu kojih će se naši osnovnoškolci bolje upoznati s načinima kako se mogu zaštiti u slučaju prirodnih prijetnji, odnosno nesreća i katastrofa - potresa, poplava i požara, a sve na edukativno-zabavan način prilagođen osnovnoškolcima.