Forum hrvatskih i poljskih regija / O Forumu

  • O Forumu

Suradnja poljskih vojvodstava i hrvatskih županija započela je prije devet godina kada je Jacek Protas, tadašnji maršalek mazovjeckog vojvodstva, prvi puta pozvao predstavnike hrvatskih županija kako bi razgovarali o kreiranju zajedničkih politika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine još je više istaknuta potreba za učenjem na primjerima dobre prakse, u čemu se Republika Poljska isprofilirala kao prirodan uzor. 

Jedinice lokalne i regionalne samouprave diljem Europe dijele slične probleme i suočavaju se sa sličnim izazovima, zbog čega ovakvo okupljanje predstavlja stvaranje platforme za razmjenu iskustava, predstavljanje rješenja i preporuka kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave osnažile svoju ulogu nositelja regionalnog razvitka, a posljedično i nacionalnog, odnosno europskog.

Uspješna regionalna politika unutar zemlje, osobito van njenih okvira, otvara nove mogućnosti u kreiranju i provedbi kulturnih, gospodarskih, političkih i drugih važnih komponenata politike Europske unije. Dosadašnja suradnja hrvatskih županija i poljskih vojvodstava pokazatelj je uspješnosti provedbe toga cilja, a uoči nove financijske perspektive koja Europu čeka nakon 2020. godine, važno je zajednički djelovati i poticati jedinice regionalne samouprave na gospodarski rast, tehnološki razvitak i primjenu politika koje vode društvenom napretku i stvaranju jedinstvene Europe. 

Globalne promjene uvelike utječu na razvoj regija, zbog čega je jako važno jedinstveno nastupiti, osobito uzimajući u obzir sigurnosne prijetnje, euroskepticizam i preraspodjelu sredstava Europske unije. Podrška kohezijskoj politici od strane svih nas, koji nismo samo promatrači, već kreatori politika, je ključan moment u održivom razvoju Europske unije kao cjeline.