Naši predstavnici / Radne skupine Hrvatske zajednice županija

Radna skupina za EU fondove i međunarodnu suradnju - voditelj Ilija Cota (Vukovarsko-srijemska županija) tel. 032/300-591, e-mail: icota@ra-vsz.hr, članovi: Danijela Vinković (Brodsko-posavska županija), Melanija Milić (Dubrovačko-neretvanska županija), Boris Sabatti (Istarska županija), Vilko Klasan (Karlovačka županija), Vladimir Šadek (Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Andrija Brkljačić (Ličko-senjska županija), Matija Posavec (Međimurska županija), Darko Radanović (Međimurska županija),  Sandra Polanec Marinović (Međimurska županija),Stjepan Ribić (Osječko-baranjska županija), Zdenko Kolarić (Požeško-slavonska županija, Ljudevit Krpan (Primorsko-goranska županija), Ana Štefančić-Modrić (Primorsko-goranska županija), Mario Čelan (Sisačko-moslavačka županija),Anđelka Vuković (Splitsko-dalmatinska županija), Mira Lepur (Šibensko-kninska županija), Larisa Križan Breljak (Varaždinska županija), Emina Kovač (Virovitičko podravska županija), Ilija Cota (Vukovarsko-srijemska županija), Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija), Lana Perić (Zadarska županija), Velimir Kokot (Zagrebačka županija), Vesna Šimić (Grad Zagreb), Renata Arar (Grad Zagreb), Mirjana Zubak (Grad Zagreb)

Radna skupina za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje - voditeljica: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija), tel. 022/ 460-748, faks 022/ 460-754, e-mail: okolis.komunalno@skz.hr, članovi: Miho Baće(Dubrovačko-neretvanska županija), Marina Jarnjević (Karlovačka županija), Ana Kranjčev List (Koprivničko-križevačka županija), Stjepan Bručić (Krapinsko-zagorska županija), Ana Milinković Rukavina (Ličko-senjska županija),  Mario Krpanić (Ličko-senjska županija),Danijela Lovoković (Osječko-baranjska županija), Mladenko Soldo (Požeško-slavonska županija), Koraljka Vahtar-Jurković (Primorsko-goranska županija), Jelena Čanik (Primorsko-goranska županija), Blanka Bobetko Majstorović (Sisačko-moslavačka županija), Petar Matković (Splitsko-dalmatinska županija), Damir Lučev (Šibensko-kninska županija), Zorica Hegedušić (Virovitičko-podravska županija), Jasna Baranjec-Keserica (Virovitičko-podravska županija), Pavica Filkovac (Vukovarsko-srijemska županija), Silvana Tvrz (Vukovarsko-srijemska županija),Olivio Meštrović (Zadarska županija), Stjepan Gverić (Zadarska županija), Nenad Babić (Zagrebačka županija), Željka Kučinić (Zagrebačka županija),  Dinko Bilić (Grad Zagreb), Marin Galijot (Grad Zagreb), Tatjana Operta (Grad Zagreb).

Radna skupina za pravna pitanja – voditeljica Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija), tel. 048/ 658-250, faks 048/ 658-252, e-mail: marina.horvat@kckzz.hr, članovi: Lidija Brkić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Darko Knežević, (Dubrovačko-neretvanska županija), Ljiljana Škifić (Istarske županije), Kristijan Čujko (Karlovačka županije), Tihana Husak (Krapinsko-zagorska županija), Gordana Pađen (Ličko-senjska županija), Davor Brunčić (Osječko-baranjska županija), Branka Ivandić (Primorsko-goranska županija), Mateja Tomašević (Požeško-slavonska županija), Željko Lončarić (Sisačko-moslavačka županija), Anamarija Bralić (Splitsko-dalmatinska županija), Ante Alfirev (Šibensko-kninska županija), Vlasta Zuber (Varaždinska županija), Ivana Golubić-Horvat (Varaždinska županija), Ivan Horvat (Virovitičko-podravska županija), Jasna Abramović (Virovitičko-podravska županija), Ida Kuić (Vukovarsko-srijemska županija), Marina Plenča Alibašić (Zadarska županija), Renata Zgurić (Zagrebačka županija),Katarina Grdović (Zagrebačka županija), Renata Budi (Grad Zagreb), Andrea Šulentić (Grad Zagreb), Matea Topić (Grad Zagreb).

Radna skupina za gospodarstvo i regionalni razvoj – voditeljica Emina Kovač (Virovitičko-podravska županija), tel. 033/ 638-268, faks 033/ 722 060, e-mail: emina.kovac@ravidra.hr,  zamjenik voditeljice Stjepan Bošnjaković (Brodsko-posavska županija), članovi: Igor Premužić (Bjelovarsko-bilogorska županija),Ivo Klaić(Dubrovačko-neretvanska županija), Željko Fanjak (Karlovačka županija), Marijan Štimac (Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Ana Rukavina-Stilinović (Ličko-senjska županije), Darko Radanović (Međimurska županija), Ivana Katavić-Milardović (Osječko-baranjska županija), Tamara Martinčić (Primorsko-goranska županija), Željko Jakopović (Požeško-slavonska županija), Snježana Tomašević (Sisačko-moslavačka županija), Dinko Franchini (Splitsko-dalmatinska županija), Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija), Jelena Zrinski Berger (Varaždinska županija), Bojan Mijok (Virovitičko-podravska županija), Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija), Željko Cirba (Vukovarsko-srijemska županija), Ante Vukašina (Zadarska županija), Damir Fašaić (Zagrebačka županija), Nenad Babić (Zagrebačka županija), Olivera Majić (Grad Zagreb), Mirka Jozić (Grad Zagreb), Ivica Rovis (Grad Zagreb), Sanja Jerković (Grad Zagreb), Nikola Petković (Grad Zagreb).

Radna skupina za obrazovanje i kulturu – voditeljica Vesna Šerepac (Virovitičko-podravska županija), tel. 033/638-120, faks 033/638-125, e-mail: vesna.serepac@vpz.hr,  članovi: Ana Antolović (Bjelovarsko-bilogorska županija), Ana Čeović (Dubrovačko-neretvanska županija), Patricia Percan (Istarska županija), Marija Medić (Karlovačka županija), Ana Mušlek (Koprivničko-križevačka županija),Dubravka Rukavina (Ličko-senjska županija), Branko Sušac (Međimurska županija), Snježana Stašćik (Osječko-baranjska županija), Vesna Vlašić (Požeško-slavonska županija), Edita Stilin (Primorsko-goranska županija), Ana Posavec (Sisačko-moslavačka županija), Ante Radovčić (Splitsko-dalmatinska županija), Diana Ercegović (Šibensko-kninska županija),Miroslav Huđek (Varaždinska županija), Grgo Krajina (Vukovarsko-srijemska županija), Jadranka Mustapić Karlić (Vukovarsko-srijemska županija), Ivan Šimunić (Zadarska županija), Mirela Katalenac (Zagrebačka županija), Ivica Lovrić (Grad Zagreb), Tedi Lušetić (Grad Zagreb), Katarina Milković (Grad Zagreb).

Radna skupina za financije i proračun – voditeljica Snježana Raguž (Osječko-baranjska županija); tel. 031/221-700, e-mail: snjezana.raguz@obz.hr; članovi: Anita Nekić Pavičić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Dragica Stanić (Dubrovačko-neretvanska županija), Slavica Benčić-Kirac (Istarska županija), Marija Brazdičić (Karlovačka županija), Darko Masnec (Koprivničko-križevačka županija), Igor Cigula (Krapinsko-zagorska županija), Mira Jurišić (Ličko-senjska županija), Tatjana Horvat (Međimurska županija), Snježana Raguž (Osječko-baranjska županija), Damir Jakoubek (Požeško-slavonska županija),Krešimir Parat(Primorsko-goranska županije), Ivan Crnac (Sisačko-moslavačka županija), Sanja Viculin (Splitsko-dalmatinska županije), Milica Bilušić (Šibensko-kninska županija), Klaudija Brezovec (Varaždinska županija), Ankica Garaj (Virovitičko-podravska županija), Sandra Adžaga (Vukovarsko-srijemska županija), Bibijana Baričević (Zadarska županija), Daniela Juroš Pečnik (Grad Zagreb), Slavko Kojić (Grad Zagreb).

Radna skupina za zdravstvo i socijalnu skrb – voditeljica Helena Bandalović (Splitsko-dalmatinska županija), e-mail: helena.bandalovic@dalmacija.hr, članovi: Snježana Mišir (Bjelovarsko-bilogorska županija), Darijo Kulišić, (Dubrovačko-neretvanska županija), Sonja Grozić Živolić (Istarska županija), Željka Koluder Vlahinja (Koprivničko-križevačka županija), Miljenka Mužar Sertić (Krapinsko-zagorska županija), Dubravka Rukavina (Ličko-senjska županija) Sonja Tošić – Grlač (Međimurska županija), Ružica Gverieri (Osječko-baranjska županija), Đulija Malatestinić (Primorsko-goranska županija), Vesna Vlašić (Požeško-slavonska županija), Darko Srbljanin (Sisačko-moslavačka županija), Nikola Mihaljević (Šibensko-kninska županija), Ruža Jelovac (Varaždinska županija), Melita Sirovica(Virovitičko-podravska županija), David Vlajčić (Vukovarsko-srijemska županija), Darko Dimić (Vukovarsko-srijemska županija), Dubravka Dragaš (Zadarska županija), Ksenija Čuljak (Zagrebačka županija), Vjekoslav Jeleč (Grad Zagreb), Romana Galić (Grad Zagreb).

Radna skupina za poljoprivredu i ruralni razvoj – voditelj Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija), tel. 032/ 344-038, e-mail: andrija.matic@vusz.hr. članovi: Milan Antolović (Istarska županija), Marijan Štimac(Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Ana Rukavina-Stilinović (Ličko-senjska županija), Sanja Rukavina (Ličko-senjska županija), Darko Radanović (Međimurska županija), Silva Wendling (Osječko-baranjska županija), Melita Raukar (Primorsko-goranska županija), Elvira Mirković (Požeško-slavonska županija), Tihana Likarević (Sisačko-moslavačka županija), Josip Matas(Splitsko-dalmatinska županija), Višnja Marasović (Šibensko-kninska županija), Bojan Mijok (Virovitičko-podravska županija), Daniel Segarić (Zadarska županija),  Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) Luka Čuljak (Grad Zagreb), Emil Tuk (Grad Zagreb).

Radna skupina za pomorsko dobro – voditelj Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija), tel. 020/ 351-404, faks 020/ 351-439, e-mail: ivo.klaic@dnz.hr,  članovi: Josip Zidarić (Istarska županija), Ana Rukavina Stilinović (Ličko-senjska županija), Sanja Rukavina (Ličko-senska županija), Nada Milošević (Primorsko-goranska županija),Loris Rak (Primorsko-goranska županija), Stipe Čogelja (Splitsko-dalmatinska županija), Lidija Bralić(Šibensko-kninska županija), Krešimir Laštro(Zadarska županija), Ljiljana Peričin (Zadarska županija).

Radna skupina za upravljanje rizicima - voditelj Krešimir Parat (Primorsko-goranska županija), tel. 051/ 351-672, faks 051/ 351-673, e-mail: financije@pgz.hr,  članovi: Dragica Stanić (Dubrovačko-neretvanska županija), Sanja Sila (Karlovačka županija), Darko Masnec (Koprivničko-križevačka županija), Zrinka Mraović (Ličko-senjska županija), Anita Varžak (Ličko-senjska županija), Tamara Carević Baraba (Primorsko-goranska županija), Blaženka Karakaš (Sisačko-moslavačka županija), Kristina Prpić (Sisačko-moslavačka županija), Hrvojka Bačić (Šibensko-kninska županija) Robert Kelemen (Varaždinska županija), Klaudija Brezovec (Varaždinska županija), Zdravko Kelić (Vukovarsko-srijemska županija), Igor Banovac (Vukovarsko-srijemska županija), Branka Erlić (Zadarska županija), Marina Čolig (Zagrebačka županija), Zvjezdana Kvestić (Zagrebačka županija), Daniela Juroš Pečnik (Grad Zagreb), Anka Đurić (Grad Zagreb), Gordana Vojnović (Grad Zagreb), Hrvoje Kalčiček (Grad Zagreb), Sandra Kuterovac Cindrić (Grad Zagreb).

Radna skupina za unutarnju reviziju - voditeljica Ivanka Znika (Krapinsko-zagorska županija), tel. 049/ 329-088, e-mail: ivanka.znika@kzz.hr, Melita Polančec Lukinec (Bjelovarsko-bilogorska županija), Branka Martić (Brodsko-posavska županija), Mato Begović (Dubrovačko-neretvanska županija), Davor Debeljuh (Istarska županija), Marija Brazdičić (Karlovačka županija), Ljubica Belobrk Flamaceta (Koprivničko-križevačka županija),Anita Varžak (Ličko-senjska županija), Neda Šarić (Međimurska županija), Suzana Tretinjak (Osječko-baranjska županija), Sunčica Bajić (Požeško-slavonska županija), Tamara Carević-Baraba (Primorsko-goranska županija), Kristina Prpić (Sisačko-moslavačka županija), Mara Jakelić (Splitsko-dalmatinska županija), Hrvojka Bačić (Šibensko-kninska županija), Anica Vereš (Varaždinska županija), Ida Foret (Virovitičko-podravska županija), Igor Banovac (Vukovarsko-srijemska županija), Željko Ivković (Zadarska županija), Zvjezdana Kvestić (Zagrebačka županija), Ana Matijević (Grad Zagreb). 

Radna skupina za odnose s javnošću - voditeljica Senka Bilać (Šibensko-kninska županija); tel. 022/460-711; e-mail: senka.bilac@skz.hr, Romana Pavlović (Bjelovarsko-bilogorska županija), Izabela Belić (Brodsko-posavska županija), Nikša Miletić (Dubrovačko-neretvanska županija), Lorna Zimolo (Istarska županija), Bernardo Pahor (Karlovačka županija), Melita Ivančić (Koprivničko-križevačka županija), Karlo Frljužec (Krapinsko-zagorska županija), Josipa Ojurović Čačić (Ličko-senjska županija), Morana Kiš (Međimurska županija), Ivana Gusak Galić (Osječko-baranjska županija), Sandra Sekulić (Požeško-slavonska županija), Ermina Duraj (Primorsko-goranska županija), Ana Posavec (Sisačko-moslavačka županija), Davor Pavić (Splitsko-dalmatinska županija), Vesna Margetić-Slatki (Varaždinska županija), Kristijan Toplak (Virovitičko-podravska županija), Sandra Pinjuh (Vukovarsko-srijemska županija), Vlatka Vučić-Marasović (Zadarska županija), Mirjana Oštrec Bosak (Zagrebačka županija),Dajana Antonija Bebek (Grad Zagreb). 

Radna skupina za izradu modela fiskalne i funkcionalne decentralizacije Ivan Lukić (Brodsko-posavska županija), tel. 035/ 216-272, faks 035/ 216-279, e-mail: ilukic@bpz.hr,  Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija), Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija), Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija), Ljiljana Malogorski (Krapinsko-zagorska županija), Vice Nekić (Ličko-senjska županija), Ana Rukavina Stilinović (Ličko-senjska županija), Matija Posavec (Međimurska županija), Dragan Vulin (Osječko-baranjska županija), Davor Brunčić (Osječko-baranjska županija), Damir Jakoubek (Požeško-slavonska županija), Goran Petrc (Primorsko-goranska županija), Krešimir Parat (Primorsko-goranska županija), Goran Pauk (Šibensko-kninska županija), Željko Cirba (Vukovarsko-srijemska županija), Sandra Adžaga (Vukovarsko-srijemska županija), Marica Babić (Zadarska županija), Stjepan Kožić (Zagrebačka županija), Marina Čolig (Zagrebačka županija) Slavko Kojić (Grad Zagreb) Daniela Juroš Pečnik (Grad Zagreb)

Radna skupina za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara - voditelj Branko Herček (Zagrebačka županija), tel: 01/6009-411; e-mail: b.hercek@zagrebacka-zupanija.hr, Željko Mesec (Bjelovarsko-bilogorska županija), Marko Pavić (Brodsko-posavska županija), Stjepan Simović (Dubrovačko-neretvanska županija), Dina Kozlevca (Istarska županija), Josip Ribar (Karlovačka županija), Melita Ivančić (Koprivničko-križevačka županija), Krešimir Škvorc (Koprivničko-križevačka županija), Petra Vrančić Lež (Krapinsko-zagorska županija), Sanja Vladetić (Ličko-senjska županija), Robert Meglić (Međimurska županija), Ružica Slišković Bartoloti (Osječko-baranjska županija), Ljuban Čolić (Požeško-slavonska županija), Zlatko Mihelec (Primorsko-goranska županija), Stjepan Miheličnik (Sisačko-moslavačka županija), Damir Gabrić (zamjenik, Splitsko-dalmatinska županija), Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija), Marijo Klement, Mateja Fras Venus (Virovitičko-podravska županija), Ivan Kubiček (Vukovarsko-srijemska županija), Ivka Ćorić (Zadarska županija), Pavle Kalinić (Grad Zagreb). 

Radna skupina za sustav upravljanja kvalitetom - voditelj Damir Malenica (Primorsko-goranska županija). tel: 052/351-645; damir.malenica@pgz.hr; Lidija Šuveljak , Endi Jurić Luketić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Fabrizio Radin (Istarska županija), Marija Brazdičić (Karlovačka županija), Verica Ujlaki (Koprivničko-križevačka županija), Vice Nekić (Ličko-senjska županija), Maja Alduk Šakić (Osječko-baranjska županija), Željko Obradović (Požeško-slavonska županija), Roman Rosavec (Sisačko-molsavačka županija), Senka BIlać (Šibensko-kninska županija), Robert Kelemen (Varaždinska županija), Dalibor Per (Virovitičko-podravska županija), Daniela Nižić (Zadarska županija), Ivanka Dreta (Zagrebačka županija), Anka Đurić (Grad Zagreb)