Međunarodna suradnja / Europski projekti

 

EU projekt LADDER traje tri godine, a u njemu sudjeluje 26 partnera i 20 suradnika iz 18 zemalja članica EU i 17 zemalja koje nisu članice EU. Projekt je utemeljen na DEAR pristupu koji zagovara obrazovanje o razvoju i podizanje svijesti.

LADDER u središte stavlja lokalne vlasti kao glavne pokretače obrazovanja o razvoju i podizanja svijesti, odnosno DEAR pristupa. Cilj projekta jest osnažiti lokalne vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa.

DEAR pristup je program Europske unije kojem je cilj osvijestiti građane o međuovisnosti globalnih i lokalnih razvojnih problema te potaknuti njihov angažman u svrhu razvoja i smanjenja siromaštva.

Temelj programa je međusobna suradnja lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva koji trebaju zajednički, na lokalnoj razini, potaknuti obrazovanje za razvoj; omogućiti usvajanje novih ideja i stavova, odnosno potaknuti građane da se angažiraju oko globalnih razvojnih tema kao što su interkulturalnost, tolerancija, ljudska prava, migracije, borba protiv siromaštva, očuvanje okoliša, održivi razvoj, vladavina prava i dr.

Dakle, cilj DEAR-a je podići svijest građana o svijetu kao međuovisnoj cjelini te omogućiti shvaćanje njihove uloge i odgovornosti unutar takvog globaliziranog društva. Više o DEAR pristupu pročitajte ovdje.

Projekt LADDER financira se iz programa Europske komisije „Nedržavni akteri i lokalne vlasti za razvoj: podizanje svijesti javnosti o razvojnim problemima i promoviranje obrazovanja za razvoj u Europskoj uniji“. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje s iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine.

Nositelj projekta LADDER je Europsko udruženje za lokalnu demokraciju ALDA, međunarodna nevladina organizacija osnovana 1999. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe koja za cilj ima bolje povezivanje i koordinaciju aktivnosti agencija lokalne demokracije osnovanih početkom devedesetih godina. Trenutno okuplja preko 180 članica iz više od 35  država Europe i značajna je regionalna agencija sa širokim poljem djelovanja. Hrvatska zajednica županija članica je ALDA-e od ožujka 2014. godine.

Među najvažnijim aktivnostima ALDA-e su promocija europskih integracija, održivog ekonomskog razvoja i ljudskih prava, zajednička izrada projekata i unaprjeđenje aktivne participacije građana u odlučivanju. Hrvatska zajednica županija članica je ALDA-e.

Do sada su provedene sljedeće aktivnosti: trening o DEAR pristupu na EU razini, dva nacionalna treninga o DEAR pristupu u Šibeniku i u Zagrebu, četiri treninga na lokalnoj razini u Virovitici, Šibeniku, Rijeci i Slavonskom Brodu, natjecanje za najbolji slogan, pokrenuti su blogovi građana novinara Maje Vargek i Dominika Bartola, osnovane su tri nacionalne radne skupine, održana fokus grupa o DEAR pristupu u Karlovcu, job shadowing u Strasbourgu i provedena dva mikroprojekta na loklanoj razini.

PREDSTAVNICI

Upravni odbor projekta LADDER – „Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising – awereness“ –  u ime Hrvatske zajednice županija imenovana je Sanja Bošnjak (Virovitičko-podravska županija)

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnoj skupinu “Jugoistočna Europa” projekta LADDER –Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness,  imenovani su: Marija Ciceli, Međimurska županija, Dragan Jelić, CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, Ksenija Lacković-Ambruš, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Martina Otročak, Virovitičko-podravska županija, Ivana Plank, Zagrebačka županija, Melita Sečan, Međimurska županija, Martina Sikirić, Zadarska županija, Snježana Tomašević, Sisačko-moslavačka županija, Mihaela Tomašević, Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Lidija Vukojević, Brodsko-posavska županija, Željka Vuković, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Voditeljica nacionalne radne skupine je Martina Otročak.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnoj skupinu “Javno-privatno partnerstvo za razvoj”projekta LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness, imenovani su: Izabela Belić, Brodsko-posavska županija, Mateja Cah, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Ida Kovač, PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Sanja Mihovilić, Krapinsko-zagorska županija, Nikolina Miočić, Zadarska županija, Ivana Modrić, Zadarska županija, Daniel Pavić, Zadarska županija, Vladimir Šadek, Koprivničko-križevačka županija, Marijana Tomičić, Karlovačka županija, Marija Vučković, Dubrovačko-neretvanska županija. Voditelj nacionalne radne skupine je Vladimir Šadek.

 

Za predstavnike Hrvatske zajednice županija u radnoj skupinu “Mladi i razvoj” projekta LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness, imenovani su: Mirela Brechelmacher, CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, Hrvoje Grancarić, Zadarska županija, Nataša Hlaban, Zagorska razvojna agencija, Ivan Jurković, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Filip Kuštro, Savjet mladih Osječko-baranjske županije, Dragica Marač, Primorsko-goranska županija, Marijana Marić, Zadarska županija, Sanja Sabolić, Virovitičko-podravska županija, Dorotea Telarović, Osječko-baranjska županija, Anita Tenžera, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Ivana Zubak, Virovitičko-podravska županija. Voditeljica nacionalne radne skupine je Sanja Sabolić.