Novosti / Dobre EU priče

  • Koprivničko-križevačka županija: Energetska obnova Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek"
  • Koprivničko-križevačka županija: Energetska obnova Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek"

Koprivničko-križevačka županija: Energetska obnova Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek"

Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica je u veljači 2017. godine odobren projektni prijedlog „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“u Koprivnici“, referentne MIS oznake: KK.08.1.2.03.0022 u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, specifičnog cilja 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama / dnevnim kirurgijama.

Svrha projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“  u Koprivnici je povećanje učinkovitosti, pristupa i održivosti dnevnih bolnica. Projektom će se izgraditi novi paviljon za dnevne bolnice fizikalne medicine i rehabilitacije te psihijatrije, izvesti radovi održavanja dnevne bolnice opće kirurgije, pedijatrije, otorinolaringologije, ginekologije, ortopedije, interne i neurologije, nabaviti adekvatna oprema u dnevnim bolnicama opće kirurgije, oftalmologije, pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije te interne medicine, a osigurati će se i institucionalna i financijska održivost bolnice u dugom roku. Razdoblje provedbe Projekta je 36 mjeseci, odnosno od 01.02.2017. do 01.02.2020. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 35.860.612,13 kuna. Europska unija sufinancira Projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 29.750.508,72 kuna.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ , prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, a na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica je tijekom 2018. godine prijavila tri projektna prijedloga. Cilj prijavljenih projekata je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

Svrha projekta „Energetska obnova zgrade paviljona Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“, referentne MIS oznake: KK.04.2.1.04.0349, je energetska obnova zgrade paviljona smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini za 87,24 %  u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta.  Projektom su predviđeni radovi povećanja toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, vanjskog zida i poda, zamjena vanjske stolarije, poboljšanje visokoučinkovitog  sustava grijanja, zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE, uvođenje visokoučinkovitog sustava hlađenja, uvođenje visokoučinkovitog sustava prozračivanja, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom i uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, te provedba mjera obnovljivih izvora energije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.992.523,04 kuna. Europska unija financira Projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 4.450.637,68 kuna.

Svrha projekta „Energetska obnova zgrade praonice rublja Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“, referentne MIS oznake: KK.04.2.1.04.0349, je energetska obnova zgrade praonice rublja smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini za 90,29 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta.

Projektom su predviđeni radovi povećanja toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, vanjskog zida i poda, zamjena vanjske stolarije, poboljšanje visokoučinkovitog  sustava grijanja, uvođenje visokoučinkovitog sustava hlađenja, uvođenje visokoučinkovitog sustava prozračivanja, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom i uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, te provedba mjera i promidžbe i vidljivosti projekta.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.369.413,41 kuna. Europska unija financira Projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.251.754,92 kuna.

Projektni prijedlog „Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“, na adresi Željka Selingera 1, Koprivnica“, referentne MIS oznake: KK.04.2.1.04.0820, završio je FAZU 2. postupka dodjele bespovratnih sredstava u kojoj je utvrđeno da udovoljava definiranim uvjetima i kriterijima, a donošenje odluke nadležnog tijela za sufinanciranje u okviru predmetnog poziva je u tijeku.