Novosti / Dobre EU priče

  • Krapinsko-zagorska županija: LUMEN - organizirana podrška radu s darovitim i talentiranim učenicima u osnovnim i srednjim školama

Krapinsko-zagorska županija: LUMEN - organizirana podrška radu s darovitim i talentiranim učenicima u osnovnim i srednjim školama

Krapinsko-zagorska županija provodi projekt  LUMEN, prijavljen na natječaj Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 854.463,50 kuna te je u 100%-tnom iznosu financiran kroz EU fond. Aktivnosti su započete u lipnju 2017. godine te traju do lipnja 2019. godine.

Projekt je usmjeren na stvaranje sustava organizirane podrške radu s darovitim i talentiranim učenicima u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije, ali i pružanje podrške nastavnicima, profesorima i stručnom osoblju škola kakao bi bili osposobljeni kontinuirano raditi s takvim učenicima.

Na samom početku, više od 400 nastavnika, stručnih suradnika i predstavnika institucija prošlo je edukacije o prepoznavanju i usmjeravanju darovitih učenika. Edukacije su bile usmjerene na upoznavanje novih metoda, strategija i alata za prepoznavanje darovitosti, načina uvođenja novih pristupa u postojeću praksu, te praćenje i evaluacija darovitih učenika.

Nakon provedenih edukacija, detektirano je 5 glavnih tematskih područja u okviru kojih će se razviti inovativni sadržaji rada s (potencijalno) darovitim učenicima. Ukupno 230 učenika osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije uključeno je u provedbu pilotnog programa u svojim školama (9 škola) koje su postale centri izvrsnosti.  

Projekt predviđa i podršku roditeljima darovite djece putem interaktivne tribine sa stručnjacima, izravnu komunikaciju učenika s poslovnim sektorom te promociju postignuća u okviru provedenih pilotnih programa. Sve aktivnosti pozitivno i dugoročno utječu na nastavno osoblje, stručne suradnike, predstavnike institucija, (potencijalno) darovite učenike, njihove obitelji te posredno i na cjelokupnu zajednicu kroz ojačane kompetencije, izradu inovativnih sadržaja, provedbu tih programa u opremljenim prostorima uz korištenje novih tehnologija, uspostavu online dostupnog sustava s novim sadržajima, povezivanje darovitih s poslovnim sektorom i mentorima te osvješćivanje javnosti putem završnog eventa koji će – jednako kao i uspostava 9 centara izvrsnosti – prerasti u redovne aktivnosti koje ulaze u plan rada i proračun prijavitelja.

Partneri u projektu su Zagorska razvojna agencija, osnovne škole iz Brestovca Orehovičkog, Zaboka, Marije Bistrice, Mača i Pregrade, zatim Srednja škola Krapina i Srednja škola Zlatar, ŠUDIGO Zabok te Gimnazija A. G. Matoša Zabok, a program se pilotno provodi i u osnovnoj školi u Zlataru koja se dobrovoljno uključila u projekt.