Novosti / Dobre EU priče

  • Virovitičko-podravska županija: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković
  • Virovitičko-podravska županija: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković
  • Virovitičko-podravska županija: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković
  • Virovitičko-podravska županija: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković
  • Virovitičko-podravska županija: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković

Virovitičko-podravska županija: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković

Ne tako davno, Dvorac Janković u Suhopolju bio je ruševina. Od potpunog urušavanja, spasila ga je Virovitičko-podravska županija. Zahvaljujući viziji tadašnjeg župana Tomislava Tolušića, Županija je u srpnju 2012. godine kupila park i dvorac u Suhopolju s namjerom njegove obnove. Pripremljena je dokumentaciju i prijavljen projektni prijedlog na poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.

Provedba projekta započela je u kolovozu 2016. godine, a završetak provedbe je kolovoz 2019. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su na 39.767.716,50 kuna. Projekt provodi Virovitičko-podravska županija u suradnji s partnerima: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, Gradski muzej Virovitica, Razvojna agencija VIDRA i Općina Suhopolje. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj).

Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju predstavlja integrirani program usmjeren na spašavanje kulturno, povijesno i arhitektonski vrijednog dvorca - kroz oživljavanje kulturne baštine i bogate povijesti obitelji Janković ali i kulturne povijesti Suhopolja i Virovitičko-podravske županije. Kroz prenamjenu dvorca u Centar za posjetitelje dvorcu i će se dati značaj koji je s vremenom izgubio.

Obnovljeni dvorac i njegova nova funkcija bit će dodatni sadržaj koji će upotpuniti turističku ponudu te doprinijeti daljnjem razvoju lokalne i regionalne zajednice.

Rekonstrukcijom dvorca ostvarit će se suvremeni, moderni multimedijalni izložbeni prostor koji će objediniti turističke, prirodne, kulturne, umjetničke, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinu Virovitičko-podravske županije.

Provedbom projekta realizirat će se prva od ukupno četiri faze rekonstrukcije dvorca Janković u Suhopolju. Uz rekonstrukciju samog dvorca provedba projekta popraćena je nizom drugih dodatnih aktivnosti usmjerenih na oživljavanje bogate baštine i promociju s ciljem stvaranja prepoznatljivog turističkog proizvoda.

U sklopu provedbe projekta radna skupina sačinjena od članova koji su djelatnici partnerskih ustanova radila je na prikupljanju pisanih tragova kroz terenska istraživanja na temelju kojih je publicirana Studija valorizacije kulturne baštine obitelji Janković. Uz terenska istraživanja tijekom pripreme sadržaja za izradu Studije intenzivno se radilo i na prikupljanju materijalne građe koju su mještani željeli doborovoljno ustupiti na privremeno korištenje, a navedeni materijali koristili su se također kao nadahnuće pri osmišljavanju koncepta i te će biti upotrjebljeni pri realizaciji izložbenog postava u dvorcu Janković.

Podaci prikupljeni tijekom pripreme Studije služili su i kao temelj za interaktivni koncept prikaza života obitelji Janković  na temelju kojeg će biti realiziran multimedijalni postav Centru za posjetitelje.

Po završetku pripreme Studija valorizacije kulturne baštine obitelji Janković upriličeno je i javno predstavljena iste struci i javnosti.

Najznačajniji rezultati projekta bit će:

- obnovljena i opremljena zgrada dvorca Janković - „Centar za posjetitelje - Dvorac Janković“

- izrađena Studija valorizacije obitelji Janković,

- osmišljen koncept i opremljen multimedijalni izložbeni prostor Centra s kreativnim laboratorijem za kreativne radionice,

- osiguran prostor i interaktivni sadržaji za posjetitelje i lokalnu zajednicu.

Kroz provedbu projekta intenzivno se radi i na promociji i predstavljanju Centra za posjetitelje što je jedan od preduvjeta za stvaranje prepoznatljivog identiteta i stvaranje cjelovite turističke ponude. Time će se Centar za posjetitelje - Dvorac Janković pozicionirati na karti kulturnog turizma.

Obnovom dvorca omogućit će se održavanje raznolikih kulturno-turističkih manifestacija, a revitalizirat će se i značajni povijesni događaji značajni za povijest obitelji Janković i Virovitičko-podravsku županiju.

 

Vizualizacije - Studio 3LHD