Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – Molve

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.12.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevaćke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.