Novosti / Vijesti iz članica

  • Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je 20. studenoga 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.