Novosti / Vijesti iz članica

  • Vukovarsko-srijemska županija

Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji

U okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, koji je započet u 2017. godini, Vukovarsko - srijemska županija je u četvrtoj godini provedbe projekta nastavila s nizom aktivnosti vezanih za podizanje kvalitete boravka cikloturista na ovom prostoru. Vukovarsko - srijemskoj županiji su u 2021. godini dodijeljena sredstva za aktivnosti u sklopu "Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.337,50 kuna, a od toga je Ministarstvo turizma sudjelovalo...