Novosti / Vijesti iz članica

  • Istarska županija

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. za područje Istarske županije

Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) po službenoj dužnosti donosi PLAN UPISAu prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.za područje Istarske županije Preuzmite cijeli sadržaj (PDF)

  • Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika