Novosti / Vijesti iz članica

  • PROJEKTOM „ŠKOLSKI OBROK ZA SVE“ OSIGURANA PREHRANA ZA UČENIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U ŽUPANIJSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

PROJEKTOM „ŠKOLSKI OBROK ZA SVE“ OSIGURANA PREHRANA ZA UČENIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U ŽUPANIJSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

Kako bi pomogla svojim osnovnoškolcima i djeci kojima je potreban besplatan školski obrok, Bjelovarsko-bilogorska županija od 2015. godine financira besplatan obrok za sve učenike u osnovnim školama kojima je takva pomoć potrebna. Od 2016. godine sredstva za tu namjenu osigurana su iz europskih  putem projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“.  Tako je i školske godine 2019/2020. Bjelovarsko-bilogorska županija uspješno  završila projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Ovim projektom vrijednim milijun kuna, kroz partnerstvo Bjelovarsko-bilogorske županije i 21 osnovne škole bio je osiguran školski obrok  za 969 učenika slabijeg imovinskog statusa. Za one učenike koji nisu bili obuhvaćeni projektom sredstva za besplatan školski obrok osigurala je Bjelovarsko-bilogorska županija u svom proračunu i to za 443 učenika u iznosu od 425 000 kuna.