Thumbnail Hrvzz Proracun Poster5

Otvoreni proračun

Projekt Otvoreni proračun ima dva osnovna cilja:

  1. Vizualizacija županijskih proračuna po svim klasifikacijama putem jednostavne aplikacije, na unificiran način.

  2. Omogućavanje županijskim upravama usporedbe lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja.

Pogledajte otvoreni proračun