Najave / 134. plenarno zasjedanje Odbora regija

134. plenarno zasjedanje Odbora regija

U Bruxellesu će se u srijedu 10. prosinca i četvrtak 11. prosinca održati 134. plenarno zasjedanje Odbora regija Europske unije.

Na 134. sjednici članovi Odbora regija raspravljat će, između ostalog, o inicijativi "Gradovi i regije za integraciju migranata", budućem budžetu Europeske unije, povezivanju strukturnih reformi sa dugoročnim investicijama, novoj strategiji Europeske unije za šume, itd.

Podsjetimo, Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.

Raspravama će prisustvovati članovi hrvatske delegacije iz redova područne (regionalne) samouprave: predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, župan Istarske županije Valter Flego i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić.