Vijeće europskih općina i regija CEMR najveća je organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi, a njezino članstvo čini preko 50 nacionalnih asocijacija gradova, općina i regija iz 37 zemalja. Te organizacije zajedno predstavljaju oko 100.000 lokalnih i regionalnih vlasti.

Vijeće europskih općina i regija osnovano je u Ženevi 1951. godine na inicijativu nekoliko europskih gradonačelnika, a kasnije se organizacija usmjerila i prema regijama i postala Vijeće europskih općina i gradova.

Vijeće promiče ujedinjenje Europe, zasnovano na lokalnoj i regionalnoj samoupravi i demokraciji. Kako bi ostvarilo ciljeve, Vijeće nastoji oblikovati budućnost Europe jačanjem lokalnih i regionalnih samouprava i njihovog doprinosa europskom pravu i politici.

CEMR se sastoji od dvaju tijela, Političkog odbora i Izvršnog ureda. Kao glavni organ Vijeća, Politički odbor sastaje se dva puta godišnje. Odbor se temelji na nacionalnoj zastupljenosti, a članovi se biraju na trogodišnji mandat.

Hrvatska zajednica županija primljena je u Vijeće europskih općina i regija na konferenciji održanoj 8. i 9. studenoga 2008. godine u Parizu.

 

PREDSTAVNICI U POLITIČKOM ODBORU CEMR-A

Članovi:

-u mandatu do 2023. godine

Članovi:

1. ZLATKO KOMADINA, župan Primorsko-goranske županije

2. IGOR ANDROVIĆ, župan Virovitičko-podravske županije

Zamjenici:

1. MARINA MEDARIĆ, zamjenica župana Primorsko-goranske županije

2. MIRAN JANEČIĆ, predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije 

 

Koordinatorica: Melita Pavlek, Hrvatska zajednica županija

         

Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini

Vijeće europskih gradova i regija (CEMR) objavilo je 2006. godine Europsku povelju za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini kojom se lokalne i regionalne uprave europskih zemalja obvezuju da će slijediti načela rodne ravnopravnosti te provoditi odredbe propisane Poveljom. Od tada, potpisalo ju je više od 1900 jedinica lokalne i regionalne samouprave iz 36 europskih zemalja. Potpisnice Povelje u roku od dvije godine trebaju donijeti Akcijski plan provedbe koji je sljedeći korak u implementaciji rodne ravnopravnosti.

Potpisivanjem Povelje lokalne i regionalne uprave potiču politike i konkretne akcijske mjere u suradnji s institucijama i organizacijama na svojem području, odnosno na lokalnoj razini, s ciljem uspostavljanja ravnopravnosti spolova. Županijska, gradska i općinska  povjerenstva za ravnopravnost spolova, mogu biti u funkciji savjetodavnih tijela u izradi i provedbi Akcijskog plana Povelje.

Europska komisija je 2015. godine, u sklopu pilot projekta za razvoj indikatora za mjerenje provedbe Europske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini, izradila i prevela na hrvatski jezik Alat za planiranje i praćenje politika i praksi. Koristeći ovaj dokument, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave olakšana je izrada i praćenje Akcijskog plana za primjenu povelje.

 

Koordinatorica za potpisivanje Europske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini za Republiku Hrvatsku: Jessica Acquavita, zamjenica župana Istarske županije