Thumbnail Hrvzz Proracun Poster5

Otvoreni proračun i Otvorene županije

Projekt Otvoreni proračun | Otvorene županije ima dva osnovna cilja:

1.  putem jednostavne aplikacije, na unificirani način građanima i svim zainteresiranim sudionicima vizualizirati:

a) županijske proračune po svim proračunskim klasifikacijama

b) najvažnije pokazatelje razvoja (poduzetništvo, turizam, demografija)

2.   Omogućiti županijskim upravama detaljnu analizu i usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna, najvažnijih gospodarskih, turističkih i demografskih pokazatelja  

Pogledajte otvoreni proračun