Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti.

Odbor ministara ustanovio je 1994. godine Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe, a čine ga 291 zastupnik i 291 zamjenik, birani izravno za lokalne ili regionalne vlasti te dužnosnici njima izravno odgovorni.

Glavni je cilj Kongresa osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskoga ujedinjenja i u radu Vijeća Europe. Jedna od njegovih najvažnijih zadaća jest promicanje lokalne i regionalne demokracije i jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi.

Kongres se bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, naročito pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva.

Kongres prati kako zemlje članice primjenjuju načela lokalne demokracije navedena u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

PREDSTAVNICI U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EUROPE za mandatno razdoblje 2021. - 2026. 

Članovi:

1. Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije - voditeljica nacionalnog izaslanstva u Kongresu (Dom regija) 

2. Ivan Hanžek, gradonačelnik Zaboka - zamjenik voditeljice nacionalnog izaslanstva (Dom lokalnih vlasti) 

3. Ernest Petry, župan Ličko-senjske županije (Dom regija)

4. Anamarija Blažević, gradonačenica Pakraca (Dom lokalnih vlasti) 

5. Slavko Prišćan, načelnik općine Rovišće (Dom lokalnih vlasti) 

Zamjenici:

1. Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije (Dom regija) 

2. Vojko Braut, zamjenik župana Primorsko-goranske županije (Dom regija) 

3. Danijela Dolenec, zamjenica gradonačenika Grada Zagreba (Dom regija) 

4. Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela (Dom lokalnih vlasti) 

5. Glorija Paliska Bolterstein, načelnica Raše

Koordinatorica: Iva Pintauer Šmit, Hrvatska zajednica županija (e-mail: iva.pintauer.smit@hrvzz.hr)