Image

Bjelovarsko-bilogorska županija

Župan: Marko Marušić

Adresa: Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 221-901

Fax: (+385 43) 244-450

Email: kabinet.zupana@bbz.hr

Web: http://bbz.hr/

Image

Brodsko-posavska županija

Župan: Danijel Marušić

Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod

Tel: (+385 35) 216-200

Fax: (+385 35) 443-003

Email: zupan@bpz.hr

Web: http://www.bpz.hr/

Image

Dubrovačko-neretvanska županija

Župan: Nikola Dobroslavić

Adresa: Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik

Tel: (+385 20) 351-402

Fax: (+385 20) 321-059

Email: zupan@dubrovnik-neretva.hr

Web: http://www.dubrovnik-neretva.hr/

Image

Grad Zagreb

Župan: Tomislav Tomašević

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Tel: 01/ 610-1000

Fax:

Email: tomislav.tomasevic@zagreb.hr i kabinet@zagreb.hr

Web: http://www.zagreb.hr/

Image

Istarska županija

Župan: Boris Miletić

Adresa: Flanatička 29, 52000 Pula

Tel: (+385 52) 352-106

Fax: (+385 52) 352-123

Email: kabinet@istra-istria.hr

Web: http://www.istra-istria.hr/

Image

Karlovačka županija

Župan: Martina Furdek-Hajdin

Adresa: Ulica A. Vraniczanyja 2, 47000 Karlovac

Tel: (+385 47) 666-101

Fax: (+385 47) 666-261

Email: zupan@kazup.hr

Web: http://www.kazup.hr/

Image

Koprivničko-križevačka županija

Župan: Darko Koren

Adresa: Ul. A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica

Tel: (+385 48) 658-203

Fax: (+385 48) 622-584

Email: zupan@kckzz.hr

Web: http://kckzz.hr/

Image

Krapinsko-zagorska županija

Župan: Željko Kolar

Adresa: Magistratska 3, 49000 Krapina

Tel: (+385 49) 329-212

Fax: (+385 49) 329-211

Email: zeljko.kolar@kzz.hr

Web: http://www.kzz.hr/

Image

Ličko-senjska županija

Župan: Ernest Petry

Adresa: Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

Tel: (+385 53) 588 279

Fax: (+385 53) 572-100

Email: kabinet.zupana@licko-senjska.hr

Web: http://www.licko-senjska.hr/

Image

Međimurska županija

Župan: Matija Posavec

Adresa: Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec

Tel: (+385 40) 374-201

Fax: (+385 40) 391-005

Email: zupan@medjimurska-zupanija.hr

Web: http://medjimurska-zupanija.hr/

Image

Osječko-baranjska županija

Župan: Mato Lukić

Adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek

Tel: (+385 31) 221-500

Fax: (+385 31) 203-191

Email: zupan@obz.hr

Web: http://www.obz.hr/

Image

Požeško-slavonska županija

Župan: Antonija Jozić

Adresa: Županijska 7 i 9, 34000 Požega

Tel: (+385 34) 290-202

Fax: (+385 34) 290-200

Email: uredzupana@pszupanija.hr

Web: http://www.pszupanija.hr/

Image

Primorsko-goranska županija

Župan: Zlatko Komadina

Adresa: Adamićeva 10, 51000 Rijeka

Tel: (+385 51) 351-601

Fax: (+385 51) 212-948

Email: zupan@pgz.hr

Web: http://www.pgz.hr/

Image

Sisačko-moslavačka županija

Župan: Ivan Celjak

Adresa: Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak

Tel: (+385 44) 550-201

Fax: (+385 44) 524-158

Email: zupan@smz.hr

Web: https://www.smz.hr/

Image

Splitsko-dalmatinska županija

Župan: Blaženko Boban

Adresa: Domovinskog rata 2, 21000 Split

Tel: (+385 21) 400-200

Fax: (+385 21) 345-164

Email: kabinet@dalmacija.hr

Web: http://www.dalmacija.hr/

Image

Šibensko-kninska županija

Župan: Marko Jelić

Adresa: Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik

Tel: (+385 22) 460-701

Fax: (+385 22) 460-750

Email: zupan@skz.hr

Web: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/

Image

Varaždinska županija

Župan: Anđelko Stričak

Adresa: Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

Tel: (+385 42) 390-555

Fax: (+385 42) 390-553

Email: zupan@varazdinska-zupanija.hr

Web: https://www.varazdinska-zupanija.hr/

Image

Virovitičko-podravska županija

Župan: Igor Andrović

Adresa: Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica

Tel: (+385 33) 638-100

Fax: (+385 33) 722-465

Email: ured.zupana@vpz.hr

Web: http://www.vpz.hr/

Image

Vukovarsko-srijemska županija

Župan: Damir Dekanić

Adresa: Županijska 9, 32000 Vukovar

Tel: (+385 32) 454-201 , 454-202

Fax: (+385 32) 454-200

Email: damir.dekanic@vusz.hr

Web: http://www.vusz.hr/

Image

Zadarska županija

Župan: Božidar Longin

Adresa: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Tel: (+385 23) 350-401

Fax: (+385 23) 250-356

Email: zupanija@zadarska-zupanija.hr

Web: http://www.zadarska-zupanija.hr/

Image

Zagrebačka županija

Župan: Stjepan Kožić

Adresa: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 6009-401

Fax: (+385 1) 6154-008

Email: s.kozic@zagrebacka-zupanija.hr

Web: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

Karta županija

info
Duplim klikom do stranica županije