Najave / Edukacija: izrada Strateškog plana "Županija-prijatelj djece"

Edukacija: izrada Strateškog plana "Županija-prijatelj djece"

Savez društava "Naša djeca" Hrvatske uz potporu Hrvatske zajednice županija organizira jednodnevnu edukaciju o planiranju i izradi prijedloga Strateškog plana "Županija-prijatelj djece" za razdoblje od tri godine. 

Edukacija će se održati u prostoru Hrvatske zajednice županija u utorak, 10. srpnja s početkom u 10 sati. 

Istaknimo kako je trogodišnji strateški plan polazište za planiranje za djecu i izbor strateških prioriteta u području potreba djece, stoga je ova radionica namijenjena službenicima u županijama koji će sudjelovati u pripremi ovog dokumenta.