Najave / Gdje Dunav ljubi nebo - za ljepši Ilok

Gdje Dunav ljubi nebo - za ljepši Ilok

U sklopu društveno odgovornog projekta "Od izvora do mora" Coca-Cole Hrvatska, a koji podržava i Hrvatska zajednica županija, povodom Međunarodnog dana Dunava Udruga "Cuccium" organizira akciju čišćenja u suradnji s udrugama lovaca i ribiča te mladih. Akcija će obuhvatiti obalu Dunava u dužini oko dva kilometra. Obala je jednim dijelom uređena obaloutvrdom sa šetalištem, a dijelom je prirodna plaža i prirodna obala. Svrha akcije je ukloniti otpad nastao dijelom od šetača i kupača, a dijelom nedozvoljenim odlaganjem otpada građana. 

Okupljanje volontera je kod bivšeg ribarskog doma u Iloku na obali Dunava u 10 sati.