Najave / Radionica: Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Radionica: Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

U cilju razmjene primjera dobre prakse i rasprave vezane uz provedbu strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Hrvatska zajednica županija u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskom udrugom stručnjaka zaštite prirode i okoliša, organizira  jednodnevnu radionicu o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Radionica će se održati

8. studenog 2018. godine u Zagrebu,

u prostorijama Hrvatske zajednice županija, Savska cesta 41/XVI

Iako je radionica prvenstveno namijenjena upravnim odjelima u županijama u čijoj je nadležnosti izrada strategija, planova i programa i provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, zbog važnosti područja javne nabave u ovom postupku, radionica je namijenjena i upravnim odjelima u županijama u čijoj je nadležnosti javna nabava.

Za radionicu 8. studenog predviđeno sudjelovanje Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske te Dubrovačko-neretvanske županije. 

Svi zainteresirani za sudjelovanje na radionici svoje kontakt podatke kao i eventualna pitanja za raspravu mogu dostaviti na e-mail adrese: nikolina.stapar@mzoe.hr i huszpo@huszpo.hr  do ponedjeljka 5. studenog 2018. godine.