Najave / Regionalna konferencija Primorsko-goranske županije

Regionalna konferencija Primorsko-goranske županije

Regionalna konferencija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke održat će se 17. listopada 2018. u dvorani Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku (Strossmayerova ulica 1) u Rijeci. Organizatori su Primorsko-goranska županija, Poslovni dnevnik i Hrvatska zajednica županija. 

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom održat će se Regionalna konferencija gdje će svi prisutni imati priliku sudjelovati na panel diskusiji na kojoj se očekuju, osim gostovanja župana Primorsko-goranske županije, g. Zlatka Komadine, i gostovanja župana drugih županija te zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke, g. Marka Filipovića. Na panel diskusiji će se raspravljati o temama povlačenja sredstava europskih fondova u svrhu razvoja lokalnog poduzetništva, promocije regionalnih gospodarskih i turističkih potencijala i posebnosti te potrebama jačanja fiskalnih kapaciteta i širenja područja odgovornosti regionalnih samouprava.