Najave / Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja održat će se 27. rujna 2018. u 9.30 u prostorima Hrvatske zajednice županija (Savska cesta 41, Zagreb). 

Dnevni red: 

1. Važnost provođenja postupaka savjetovanja s javnošću, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (dosadašnja sudska praksa) - uvodno obrazloženje Ivan Filipović, Zagrebačka županija 

2. Aktualno stanje predmeta koji se vode temeljem Zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju - uvodno obrazloženje Ivan Filipović, Zagrebačka županija 

3. Rješavanje imovinko-pravnih odnosa vezanih uz vlasništvo nekretnina u kojima domovi za starije i nemoćne obavljaju djelatnost upisanu u sudski registar - uvodno obrazloženje Vlasta Zuber, Varaždinska županija 

4. Primjena Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (dosadašnja iskustva) - uvodna obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija 

5. Primjena članka 70. zakona o upravljanju državnom imovinom ("NN" 52/18.) - uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija 

6. Osnivanje antikorupcijskih povjerenstava u županijama te donošenje antikorupcijskih akcijskih planova i drugih antikorupcijskih - uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija 

7. Razno.