Najave / Webinar: Lokaliziranje Agende 2030: Kako regije mogu pomoći u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja