Najave / WEBINAR: Upravljanje imovinom županija i njihovih proračunskih korisnika – osvrt na zakonske obveze!

  • WEBINAR: Upravljanje imovinom županija i njihovih proračunskih korisnika – osvrt na zakonske obveze!

WEBINAR: Upravljanje imovinom županija i njihovih proračunskih korisnika – osvrt na zakonske obveze!

Upravljanje imovinom moguće je definirati kao skup složenih i koordiniranih multidisciplinarnih aktivnosti koje je potrebno provoditi organizirano, sistematično i trajno.

Navedena složenost je, s obzirom na izostanak jasne i nedvojbene definicije pojma unutar normativnog okvira te s obzirom na činjenicu da se imovini pristupa iz različitih stručnih i organizacijskih perspektiva, prilično razumljiva. Tako prije svega valja istaknuti imovinskopravnu i računovodstveno-financijsku dimenziju upravljanja, ali nikako nije poželjno zanemariti okolnosti kako je imovinu, kao i sve poslovne događaje vezane uz raspolaganje i korištenje iste, prije svega potrebno sustavno i točno evidentirati u skladu sa sve širim spektrom zakonskih obveza koje se nameću jedinicama lokalne i područne samouprave.

Upravljanje imovinom nužno je promatrati i kroz prizmu strateškog, prostornog i proračunskog planiranja, uz uvažavanje okolnosti kako gotovo svakom  raspolaganju županijskom imovinom, bez obzira je li riječ o stjecanju, otuđivanju ili davanju na korištenje iste, nužno prethodi donošenje odluke od strane za to ovlaštenih tijela. Uvažavajući navedeno, a obzirom na često neujednačenu praksu u odnosu na vlasništvo imovine koju koriste brojni i različiti proračunski korisnici kojima su županije osnivači, držimo potrebnim naglasiti kako upravljanje istom svakako zaslužuje posebnu pozornost. 

PRIJAVE PUTEM OBRASCA NA POVEZNICI.