Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • 25 godina županijskog ustroja

25 godina županijskog ustroja

Povodom obilježavanja 15. obljetnice postojanja Hrvatske zajednice županija, dr.sc. Davor Brunčić, član Inicijativnog odbora za osnivanje Zajednice, osvrnuo se na postojanje cjelokupnog županijskog ustroja u Republici Hrvatskoj.

Preko povijesnog razvoja županija, njihove prvobitne dvojne naravi kao jedinice lokalne uprave i samouprave do današnjeg statusa jedinica područne (regionalne) samouprave, dr.sc. Brunčić obuhvatio je sve važne aspekte razvoja županija. Kao jedan od Brunčićevih zaključaka možemo izdvojiti sljedeće:

„Županijama polazna osnovica nedvojbeno trebaju biti ciljevi politike regionalnog razvoja. U europskim okvirima razmišljanja, ideja regija je prvenstveno odgovor na potrebu iznalaženja razine odlučivanja koja bi bila dovoljno prostrana kako bi zadovoljila zahtjeve planiranja korištenja prostora i razvitka i koordinacije, a koja je dovoljno lokalna da ostane pod nadzorom građana. S razine države promatrano, županija treba biti partner u oblikovanju i oslonac u ostvarivanju nacionalne strategije razvoja.“.

Cijeli rad dr.sc. Davora Brunčića donosimo u prilogu.