Novosti / Hrvatska zajednica županija

 • Brodsko-posavska županija: U Državnom proračunu osigurano preko 2,3 milijuna kuna za podizanje komunalnog standarda

Brodsko-posavska županija: U Državnom proračunu osigurano preko 2,3 milijuna kuna za podizanje komunalnog standarda

Za projekte šesnaest brodsko-posavskih općina u Državnom je proračunu u ovoj godini osigurano više od 2,3 milijuna kuna za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Zagreb/Slavonski Brod 8.svibnja 2020. Ovisno o stupnju razvijenosti pojedinih jedinica lokalne samouprave (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN132/17)), maksimalni iznos sufinanciranja pojedinog projekta mogao je iznositi do najviše 400.000 kuna.  Početkom veljače Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave u području komunalnog gospodarstva, a s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave

Do zaključno 7. ožujka 2020., do kada je poziv bio otvoren, 397 jedinica lokalne samouprave dostavilo je svoje projektne prijedloge ukupne vrijednosti 371.637.753,12 kuna, a za njihovu je realizaciju zatraženo sufinanciranje u ukupnom iznosu od 120.294.844,90 kuna.

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja i vrednovanja svih projekata, Povjerenstvo je u okviru raspoloživih sredstava izradilo rang listu projekata te predložilo ministru projekte za sufinanciranje. Na prijedlog Povjerenstva za sufinanciranje u 2020. godini ministar je odobrio slijedeće projekte s područja Brodsko-posavske županije:

 1. Općina Bebrina- nabava vozila za komunalne poslove  -167.580 kn
 2. Općina Bukovlje - adaptacija pješačkih staza u Bukovlju i Vranovcima (Ulica Josipa Kozarca, Bukovlje), sjeverozapadna strana, faza 1  - ukupno 134.718 kn
 3. Općina Cernik  - sanacija kolnika nerazvrstane ceste - Voćarske ulice u Općini Cernik  - 167.170 kn
 4. Općina Davor - rekonstrukcija savskog obrambenog nasipa i izgradnja prometnica, pješačkih i biciklističkih površina i šetnice na nasipu u naselju Davor, faza 1  - 149.090 kn
 5. Općina Dragalić - nastavak izgradnje dionice distributivne vodovodne mreže naselja Poljane - 168.000 kn
 6. Općina Garčin - rekonstrukcija i dogradnja pješačkih staza -154.316 kn
 7. Općina Gornji Bogićevci - sanacija nerazvrstanih cesta u naseljima Kosovac i Trnava - 108.625 kn
 8. Općina Klakar - rekonstrukcija i izgradnja staza na području Općine Klakar - 168.000 kn
 9. Općina Okučani - nabava opreme za održavanje javnih površina na području Općine Okučani - 168.000 kn
 10. Općina Podcrkavlje - sanacija nerazvrstane ceste-put za groblje Dubovik (2. faza) - 151.200 kn
 11. Općina Rešetari - nabava priključaka za komunalnu opremu traktor - 130.602 kn
 12. Općina Slavonski Šamac - kupovina stroja i priključaka za održavanje javnih površina - 141.120 kn
 13. Općina Stara Gradiška- poboljšanje svjetlotehničkih uvjeta javne rasvjete na području Općine Stara Gradiška -faza III - 100.100 kn
 14. Općina Staro Petrovo Selo - Obnova pješačke staze u naselju Vrbova - 168.000 kn
 15. Općina Velika Kopanica - javna rasvjeta Trg Presvetog Trojstva, Trg Presvetog Trojstva - Crkveni sokak, ulica Vladimira Nazora -135.000 kn
 16. Općina Vrpolje - izgradnja javne rasvjete u naselju Čajkovci - 167.980 kn