Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • e-Savjetovanja: Nacrt strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

e-Savjetovanja: Nacrt strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Opis savjetovanja: Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (Strategija) krovni je dugoročni akt strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske. Izrada strategije je i dio reformskih procesa predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Strategijom predviđeni razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima za konačni cilj podizanje kvalitete života i rada lokalnog stanovništva, gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini. Strategija sadrži viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj u smjeru održivosti, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenje strateških ciljeva koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanje globalnih trendova. Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izradit će se Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022. i dostupno na POVEZNICI.