Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • e-savjetovanja: Zakon o porezu na dohodak

e-savjetovanja: Zakon o porezu na dohodak

Javno savjetovanje:o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak dostupno je na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11576, a očitovati se možete do 15. kolovoza 2019. 

Opis savjetovanja: Kako je cilj četvrtog kruga porezne reforme nastaviti daljnje rasterećenje poreznih obveznika, predlaže se porezno rasteretiti rad mladih osoba, kako bi se zaustavio odljev mladih osoba i visokoobrazovanog mladog kadra iz zemlje. Smanjivanjem poreznog opterećenja rada omogućilo bi se stvaranje poticajnog okruženja za mlade osobe kako bi se smanjio njihov odljev iz Republike Hrvatske. Umanjenjem obveze poreza na dohodak do određenog iznosa po osnovi nesamostalnog rada za 100% za mlade do 25 godina života i za 50% za mlade od 26 do 30 godina života direktno bi se utjecalo na povećanje plaća. Primicima od nesamostalnog rada smatraju se i premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Kako bi se dodatno utjecalo na povećanje plaća omogućilo bi se poslodavcima da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do određenog iznosa na temelju vjerodostojne dokumentacije. Nadalje, obzirom da je cilj dodatno smanjiti administrativno opterećenje i olakšati poslovanje među poduzetnicima, ukinula bi se obveza plaćanja na račun fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost obrta odnosno neku od samostalnih djelatnosti, za isporučena dobra i obavljane usluge. Dodatno, izjednačio bi se i porezni tretman otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavlja neku samostalnu djelatnost (obrt) s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit. Također se radi smanjenja administrativnog opterećenja za obveznike poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost, a porez na dohodak po toj osnovi plaćaju u paušalnom iznosu, ukida izdavanje poreznih rješenja. Radi veće pravne sigurnosti za porezne obveznike detaljnije se pojašnjava porezni tretman donacija fizičkim osobama u različitim potrebama. Također se pojednostavljuje izvještavanje o inozemnim primicima. Pored navedenoga, radi uređivanja novog oblika strukovnog obrazovanja na radnom mjestu odnosno dualnog obrazovanja potrebno je definirati porezni položaj osoba uključenih u taj sustav.