Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Europska povelja o lokalnom radu s mladima namijenjena jedinicama lokalne samouprave

Europska povelja o lokalnom radu s mladima namijenjena jedinicama lokalne samouprave

U sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije, donesena je i Europska povelja o radu s mladima. Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima.

“Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način.”

Upravo zato, Europska povelja o radu s mladima u prvom je redu namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje žele postaviti standarde za kvalitetan rad s mladima i kako ga provoditi i poticati, ali i drugim dionicima zainteresiranima za kvalitetne lokalne politike za mlade. Povelju možete pronaći na poveznici.

Udruga gradova će tijekom godine organizirati potpisivanje Povelje za zainteresirane gradove.

“Europe Goes Local” trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima koji okuplja nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jedno strateško partnerstvo.  U projekt je na nacionalnoj razini izravno uključeno 17 općina i gradova s područja Republike Hrvatske, a koordinira ga nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima.