Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Konstituirajuća sjednica Radne skupine za socijalnu politiku
  • Konstituirajuća sjednica Radne skupine za socijalnu politiku
  • Konstituirajuća sjednica Radne skupine za socijalnu politiku

Konstituirajuća sjednica Radne skupine za socijalnu politiku

Velik interes županija za razvoj i unaprjeđenje pristupa u kreiranju socijalne politike, posebice uoči donošenja Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za naredno sedmogodišnje razdoblje, istaknuo je potrebu za formiranjem Radne skupine  za socijalnu politiku Hrvatske zajednice županija.

Konstituirajuća sjednica je održana online u utorak 23. veljače. Ranije su članovi Radne skupine, predstavnici svih hrvatskih županija, za voditeljicu izabrali Dragicu Marač, pročelnicu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, a za njezinu zamjenicu Martinu Gregurević Šanjug, pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije.

„Briga o najranjivijima treba biti društveni prioritet te pitanja socijalne zaštite i socijalnih prava postaju sve važnija. Stoga je ključna područja sustava socijalne zaštite potrebno ojačati posebno u ovim izazovnim vremenima u kojima se nalazimo. Kriza posebno pogađa najsiromašnije i najranjivije skupine kao i osobe starije životne dobi koje su sve više zastupljene u općoj populaciji , narušavajući im kvaliteta života i zdravlja. Potrebno je stoga unaprijediti sustav upravljanja i planiranja socijalnih usluga vodeći prvenstveno računa o specifičnim potrebama lokalne zajednice . Jedino suradnja i koordiniran pristup može voditi razvoju socijalnih usluga usmjerenih na korisnika. Briga o zdravom i kvalitetnom životu čovjeka treba biti u središtu sustava socijalne skrbi i svih javnih politika.,“ ističe voditeljica Marač. 

Upravo zbog specifičnosti županija, zajedničkim pristupom kreirat će se najbolja rješenja i odgovori na potrebe lokalnih zajednica, zaključeno je na sastanku.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osnovalo je Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine, čija je članica i zamjenica župana Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar.

Ministarstvo je zatražilo mišljenje Hrvatske zajednice županija vezano uz regionalnu pokrivenost socijalnim uslugama. „Analizom provedenom među hrvatskim županijama utvrđena su prioritetna područja i zajednički ciljevi, koji uključuju: zdrav, aktivan i kvalitetan život, odnosno razvoj socijalnih usluga u zajednici, jačanje ljudskih potencijala i razvoj volonterstva, socijalne inovacije, upravljanje socijalnim uslugama te unaprjeđenje multi sektorske suradnje“, ističe zamjenica župana Ćakić Kuhar.

Zaključeno je da je prioritetno potrebno razraditi pitanja nadležnosti, posebice u odnosu županija i jedinica lokalne samouprave.

Jedan od strateških ciljeva hrvatske Vlade je smanjivanje regionalnih nejednakosti u pristupu socijalnim uslugama te je predviđeno je da Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga osigura preduvjete za pružanje kvalitetne i cjelovite socijalne usluge temeljene na individualiziranom pristupu.  Time se želi potaknuti ravnomjerni razvoj socijalnih usluga koje su dostupne svim korisnicima neovisno o njihovom mjestu življenja.