Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Krapinsko-zagorska županija sufinancira troškove nabave radnih bilježnica za sve osnovne škole

Krapinsko-zagorska županija sufinancira troškove nabave radnih bilježnica za sve osnovne škole

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar donio je Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. Krapinsko-zagorska županija sufinancirat će troškove nabave radnih bilježnica za učenike svih osnovnih škola na području županije u 50% - tnom iznosu, a preostalih 50% iznosa podmirit će jedinice lokalne samouprave na čijem je području osnovna škola.