Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Obilježite Svjetski dan činjenja dobrih djela u svojoj županiji

Obilježite Svjetski dan činjenja dobrih djela u svojoj županiji

Cijeli projekt zamišljen je na način da u suradnji sa županijom organizatori dobiju popis područja koji bi grad, općina ili županija htjela da se unaprjede ili poboljšaju (to mogu biti parkovi, igrališta, skupljanje smeća u okolnoj šumi, razne vrste besplatne edukacije, predavanja, zabave, posjeti domu za starije, pomoć beskućnicima i niz drugih). Kreirala bi se jedna zajednička lista onoga što bi bilo dobro učiniti za županiju u segmentu dobrih djela i građani bi se onda aktivno mogli uključili u realizaciju navedenih prijedloga stvarajući na taj način kulturu volontiranja i pomoći drugima (sličan princip je i kao kod projekta Hrvatska volontira).

Ideja je da se u navedenih projekt uključi što veći broj građana svih dobnih skupina koji bi se već ovisno o svojim preferencijama odlučilo u kojoj aktivnosti s željene liste dobih djela žele sudjelovati i direktno bi se na tu aktivnost usmjerili i prijavili. ). Udruga Djeca za bolji svijet pokušala bi, uz pomoć grada ili sponzora koji djeluju na navedenom prostoru osigurati zahvalnice i prigodne majice.

Ideja je da navedeni svjetski dan činjenja dobrih djela postane tradicionalni događaj u Hrvatskoj koji će se obilježavati svake godine, sa sudjelovanjem što većeg broja građana. Jedan takav događaj pridonijeti će svakako stvaranju navike – kulture o bitnosti činjenja dobrih djela te bitnosti pomaganja i brizi o drugima, okružju oko nas, prirodi, životinjama kako bi svi skupa sutra živjeli u boljem i kvalitetnijem društvu.

Isto tako ne treba zanemariti ni kvaliteniji odnos i na relaciji grad, općina, županija građani u smislu da će građani imati prilike davati i svoje prijedloge ali isto tako da će se oni kroz navedeni projekt i kvalitenije ophoditi prema imovini ali površinama jedinica lokalne i područne samouprave (parkovi, šetnice, dječja igrališta..) koje ovom prilikom budu uređivali, što će sigurno doći do izražaja tokom budućeg razdoblja.

Udruga Djeca za bolji svijet koordinirat će navedeni događaj u cijeloj Hrvatskoj te svakako nastojati kvalitetnom promidžbom na nacionalnoj razini motivirati i privući što više građana, gradova, županija, općina, škola, – koji će htjeti sudjelovati u aktivnostima.

Cijeli događaj medijski će biti najavljen (emisija Dobro jutro, radijske postaje, preko facebooka, jumbo plakata u nekim mjestima, web stranice gradova u Hrvatskoj) i isto tako promoviran i preko osnovnih i srednjih škola. Također, događaj će biti medijski popraćen od strane nacionalnih televizija. (HRT, RTL i NOVA tv)

Cilj projekta

1. Potaknuti svijest građana grada, općine ili županije o bitnosti činjenja dobrih djela
2. Uređenje određenih površina ili direktne koristi od činjenja dobrih djela
3. Stvaranje dugoročno kvalitetnijeg odnosa građana prema imovini jednica lokalne i područne samouprave ali i okružju u kojem žive

Koristi gradova, općina, županija

• Gradovi, općine i županije trebali bi prepoznati i svoj interes ili korist od sudjelovanja u ovom projektu. Korist može biti od pozitivne i jake poruke koja bi se kroz sudjelovanje poslala građanima a koja bi se u jednoj rečenici mogla sažeti da i čelnici jednica lokalne i regionalne samouprave aktivno sudjeluju u aktivnostima koje su bitne za navedenu sredinu. Zamislite čelnika lokalne i područne samouprave koji zajedno sa svojim sugrađanima u volonterskoj majici sudjeluju u određenim aktivnosima. To sigurno može podići i unaprijediti trenutnu percepciju koju građani o određenim čelnicima imaju.
• S druge strane sudjelovanjem i pozivom ostalima da se u navedeni projekt uključe mogu se neke stvari u navedenoj sredini i okružju konkretno i unaprjediti (nešto se može očistiti, popraviti, urediti…)
• Osime toga ovo je prilika da se u ovakav projekt pozovu i uključe mnoge udruge koje djeluju na navedenom području što može utjecati da se one dodatno povežu, promoviraju ali i da daju konretan i vidljiv doprinos razvoju određene sredine,.
• Podizanje svijesti građana o brizi za svoju okolinu i prostor u kojem žive- velika je vjerojatnost da oni građani- djeca koji budu nešto uređivali, bojali, popravljali a što je od javnog interesa sigurno to neće onda uništavati i sigurno da će preventivno djelovati i na druge da se prema javnim površinama i dobrima odnosne kvalitetno i brižno.
• Stvaranje imidža određene sredine kao sredine koja je socijalno osjetljiva, empatična i koja je sprema pomoći.

Angažman gradova, općina, županija

Gradovi, općine, županije ako prepoznaju svoj interes od uključivanja u navedeni projekt od njih bi se očekivalo sljedeće.
• Aktivna uloga u smislu sudjelovanja, promoviranja i pozivanja kako građana tako i drugih udruga da sudjeluju u navedenom projektu (preko maila, lokalnih medija, društvenih mreža trebalo bi proslijediti javni poziv ili apel).
• Davanje svojih prijedloga za aktivnosti koje će se na navedeni dan 16.04. raditi (aktivnosti se mogu odraditi tokom cijelog mjeseca travnja)
• Pomoć u financiranju materijala  koji bi se taj dan u navedenim aktivnostima koristio 
• Pomoć oko osiguravanja sendviča i majica za građane koji će se uključiti u navedene aktivnosti. Udruga Djeca za bolji svijet osigurat će manju količinu majica za sudionike ali bilo bi lijepo kada bi jedinice lokalne i područne samouprave mogle osigurati neka financijska sredstava. 
• Zajednički nastup u medijima, prije, u toku i nakon završetka akcije (jedinica lokalne i područne samouprave + volonterski centri u udruge)

Za sudjelovanje potrebno se registrirati ovdje te do 13. ožujka dostaviti listu aktivnosti koje biste željeli provesti u svojoj županiji.

Razmislite koje bi aktivnosti potaknule uključivanje što većeg broja stanovnika u vašoj županiji i organizirajte mjesec činjenja dobrih djela.