Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održan sastanak Župana Jadranske Hrvatske s ministrom turizma

Održan sastanak Župana Jadranske Hrvatske s ministrom turizma

Župani Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske te predstavnici Istarske i Ličko-senjske županije su razgovarali o prijedlozima Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o dopunama i izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi te Zakona o dopunama i izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, kao i o problematici Jadranske prekogranične suradnje.

U uvodnom izlaganju direktorica TZ Zadarske županije Mihaela Kadija izvijestila je o predloženim izmjenama nekolicine zakona kojima se daje izmijenjeni okvir gospodarske djelatnosti u turizmu te značajno mijenja organizacijska struktura na županijskoj i lokalnoj razini. Direktorica Kadija istaknula je da je upitna hitnost donošenja navedenih zakona, kao i da se predloženim izmjenama ukida veliki dio sustava bez jasne alternative te da uloge i zadaće pojedinih razina sustava nisu jasno definirane, a koordinirano djelovanje izostaje. Predloženim izmjenama uloga TZ u sustavu se umanjuje, smanjuju se sredstva za njihov rad, a povećavaju administrativni poslovi.

U raspravi su sudjelovali svi župani, kao i predstavnici Istarske i Ličko-senjske županije, kroz koju je zaključeno da su dosadašnja iskustva provedbe dokazalu da je sustav turističkih zajednica funkcionalan. Potrebno je postojeći sustav poboljšavati. Međutim, prijedlozi zakona nisu usmjereni na poboljšanje i jačanje postojećeg sustava niti racionalnoj podjeli poslova uz osiguranje potrebnih financijskih sredstava već promoviraju neprihvatljivo rušenje sustava i centralizaciju. Ako je potrebno, zbog smanjenja parafiskalnih nameta, po hitnom postupku treba donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama sukladno primjedbama koje su iznesene. S obzirom da županije moraju brinuti i planirati regionalni razvitak,  potrebno je obaviti konzultacije sa svim relevantnim čimbenicima na županijskim razinama.

Ministar Lorencin županima je pojasnio prijedloge zakone ističući kako namjere nisu pogoršati postojeći sustav, već zadržati njegovu rasprostranjenost po području čitave RH te ga učiniti funkcionalnijim, a raspodjelu sredstava pravednijom. Također, ministar je prihvatio prijedlog da u hitnu proceduru ide samo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, dok će se sve dostavljene primjedbe analizirati te koncem sljedećega tjedna izaći s novim prijedlozima zakona koji će biti upućeni u redovitu proceduru.

Župan Stipe Zrilić zaključio je raspravu zamolbom da sve županije dostave svoje primjedbe Ministarstvu.
Župani su razgovarali i o novom Zakonu o pomorskom dobru i lukama, na prijedlog župana Dobroslavića, te izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, na prijedlog župana Ževrnje.
Pročelnik Davor Lonić izvijestio je župane o problemu koji se javio u programu Jadranske prekogranične suradnje u kojem sudjeluju sve županije Jadranske Hrvatske. Trenutno su u provedbi projekti iz 2. poziva i poziva za strateške projekte. Jadranske županije i njihove agencije sudjeluju u provedbi 8 strateških i 14 običnih projekata. Zadarska županija sudjeluje u dvama projektima; HOLISTIC, u kojem je partner, te HERA, u kojem je nositelj. S obzirom da je Europska komisija 26. studenog 2014. godine donijela odluku o obustavi daljnjih plaćanja za prioritet tehnička pomoć programa IPA Adriatic te ta obustava traje i dalje, ozbiljno su ugroženi kapaciteti u provođenju programa IPA Adriatic. Predloženo je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zatražiti pomoć kako spomenuta situacija ne bi imala negativne financijske posljedice na županije. Nakon sastanka ministar Lorencin i župani održali su konferenciju za novinare.