Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana online sjednica Radne skupine za unutarnju reviziju

Održana online sjednica Radne skupine za unutarnju reviziju

Online sjednica Radne skupine za unutarnju reviziju Hrvatske zajednice županija održala se 4. lipnja 2020. godine s početkom u 8 sati. Voditeljica radne skupine Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije pozvala je članove Radne skupine na usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa 9. sjednice održane 06. 03. 2020. godine u Zagrebu.

Po usvajanju dnevnog reda i zapisnika, članovi Radne skupine započeli su diskusiju o izradi Strateškog plana jedinica za unutarnju reviziju. Kako postoji uputa po kojoj se strateški plan izrađuje, članovi radne skupine u diskusiji su se fokusirali na nedoumice te neujednačenost u primjeni propisane metodologije. Zaključeno je da u županijama s većim brojem proračunskih korisnika postoji problem povezivanja rizičnih područja poslovanja sa ciljevima iz strateških dokumenata institucije te da postoji prostor za poboljšanje postojeće metodologije u tom dijelu.

Članovi Radne skupine za unutarnju reviziju također su se dogovarali oko edukacija koje planiraju u rujnu te Savjetovanju internih revizora koje jednom godišnje organizira Sekcija internih revizora.