Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”
  • Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”

Održana radionica “Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave”

Hrvatska zajednica županija i centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN organizirali su 6. veljače 2020. godine radionicu „Fiskalna odgovornost novine, sastavljanje i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu“ u prostoru Hrvatske zajednice županija. Radionicu su vodile Ivana Jakir-Bajo, glavna državna rizničarka, Ana Zorić, glavna savjetnica ministra financija i Mladenka Karačić, voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija. 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se primjenjuje od početka 2019. godine, predvidio je donošenje nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Stoga je u listopadu 2019. godine Vlada usvojila novu Uredbu čiji je sastavni dio i novi izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno znači da je nova Uredba temelj za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, kako županija, tako i njihovih korisnika.

Glavna državna rizničarka, Ivana Jakir-Bajo pozvala je županijske službenike na dijalog u rješavanju otvorenih pitanja. Također, najavila je kako se očekuje novi Zakon o proračunu koji će biti dostupan za javno uključivanje kroz e-savjetovanje. 

Obzirom da Upitnik i dalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, s ciljem utvrđivanja koriste li se sredstva zakonito, namjenski svrhovito te funkcionira li sustav unutarnjih kontrola učinkovito i djelotvorno, okosnica ove radionice bila je pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima proračunskog procesa relevantnog za županije i njihove korisnike, s naglaskom na nova pitanja iz Upitnika. Upitnik je do sada obuhvaćao pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja. Novina je da je proširen obuhvat i to na područje transparentnosti i upravljanja imovinom.

Također, obrađen je i pregled nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, odnosno novi obrasci Izjave o fiskalnoj odgovornosti, dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a, obvezna izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike te donošenje novih procedura.

Područje izvršavanja proračuna ili financijskog plana pokrilo je najznačajnija nova pitanja relevantna za županije i njihove korisnike, uređenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda, nove procedure iz područja izvršavanja i izvršavanje pravomoćnih presuda.

Na području javne nabave i računovodstava odgovorena su pitanja na osvrt na izmjenu pitanja i usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) te pitanja koja moraju odgovoriti korisnici koji nemaju javne nabave, najznačajnija nova pitanja relevantna za županije i njihove korisnike, slanje otvorenih stavaka s 31.10.2019., provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom dužniku i vjerovniku, provođenje ispravka vrijednosti potraživanja, usklađivanje prijenosa između proračunskih korisnika unutar proračuna županije i pravovremena dostava zahtjeva za refundaciju bolovanja.

Na radionici su pokrivena i područja izvještavanja, transparentnosti i upravljanja imovinom, gdje su posebno istaknute nepravilnosti i propusti u vezi s evidentiranjem, popisom i vrednovanjem te zakupom, nabavom i prodajom imovine, unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola u području upravljanja imovinom, strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, planovi za ostvarenje strategija, analize prije stjecanja nekretnina, procedura o upravljanju i raspolaganja nekretninama te korištenje službenih automobila.