Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Opatijska deklaracija pružit će smjernice za razvoj pomorske politike EU do 2030. godine

Opatijska deklaracija pružit će smjernice za razvoj pomorske politike EU do 2030. godine

Na neformalnom sastanku u Opatiji ministri prometa bavili su se temom pomorstva i usvojili takozvanu opatijsku Deklaraciju. Sastankom je predsjedao Oleg Butković, hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture, a vodila ga je Adina Vălean, europska povjerenica za promet.

Neformalni sastanak bio je prilika za nastavak rasprave o politikama usmjerenim ka postizanju ambicioznih ciljeva zaštite okoliša uz održavanje konkurentnosti europskih pomorskih poslova.

Na sastanku je usvojena takozvana opatijska Deklaracija koja daje smjernice državama članicama za razvoj pomorske politike do 2030. u kontekstu zaštite morskog okoliša, s naglaskom na potporu borbi za smanjenje emisije stakleničkih plinova s ​​brodova i daljnju digitalizaciju u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi.

Deklaracija se temelji na pet ključnih točaka:

  • zaštita okoliša,
  • digitalizacija,
  • ljudski resursi,
  • sigurnost i
  • konkurentnost.

Deklaraciju možete preuzeti u pdf-u.

(Priopćenje preuzeto sa službene stranice Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, eu2020.hr