Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Osnovana Radna skupina za pomorsko dobro

Osnovana Radna skupina za pomorsko dobro

Predsjednik Hrvatske zajednice županija, na temelju članka 27. Statuta Zajednice, 9. travnja donio je odluku o osnivanju Radne skupine za pomorsko dobro koju će činiti predstavnici upravnih odjela županija: Ivo Klaić, pročelnik  UO za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije, Josip Zidarić, pročelnik UO za održivi razvoj Istarske županije, Ana Rukavina Stilinović, pročelnica UO za gospodarstvo Ličko-senjske županije, Sanja Rukavina, voditeljica Odsjeka za poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo, vodno gospodarstvo, promet i pomorsko dobro Ličko-senjske županije, Nada Milošević, pročelnica UO za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije, Loris Rak, predstavnik Primorsko-goranske županije, Stipe Čogelja, savjetnik za pomorstvo iz Splitsko-dalmatinske županije, Jadranka Fržop, pročelnica UO za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, Lidija Bralić, viša savjetnica za pomorstvo i koncesije u Šibensko-kninskoj županiji, Krešimir Laštro, pročelnik UO za more i turizam Zadarske županije, Ljiljana Peričin, pomoćnica pročelnika UO za more i turizam Zadarske županije.