Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Primorsko-goranska županija: Raspisan natječaj za inovatore

Primorsko-goranska županija: Raspisan natječaj za inovatore

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, tradicionalno, od 1995. raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija.

Ove godine osigurano je 150.000,00 kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija .

Danas je objavljen natječaj Primorsko-goranske županije za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019.Natječaji PGŽ Prijave na Natječaj se moraju predati na propisanom Obrascu (u privitku), s propisanom dokumentacijom i u roku do 30. rujna 2019. godine. Posebno će se nagraditi 3 inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).